SITE_genelBant3

Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında

Endüstri Ürünleri Tasarımı, ürünlerin işlevsel ve biçimsel olarak tanımlanmasına yönelik endüstriyel bir disiplin ve stratejik bir rekabet unsuru olduğu kadar, aynı zamanda çağımız toplumunun maddi kültürünün gelişimine katkıda bulunan yaratıcı bir meslek olarak tanımlanabilir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı İTÜ'de yeni ürün geliştirme kapsamında ele alınır. Ürün tasarımı ve geliştirme, kullanıcı gereksinimlerini temel alarak, endüstrinin gereksinimlerini karşılayan disiplinlerarası bir firma etkinliğidir. Endüstri Ürünleri Tasarımı ise bu etkinlik içerisinde yer alan asli unsurlardan birisidir. Ürün tasarım ve geliştirme sürecinde Endüstri Ürünleri Tasarımının temel işlevleri; a) sürecin başında ürün konsept ve spesifikasyonlarının oluşturulması; b) oluşturulan konseptlerin görselleştirilerek ürün geliştirme sürecindeki diğer aktörlerle paylaşılması; c) ve sürecin bütününde, ürünün üretim teknolojisi çerçevesinde geliştirilmesinin gerektirdiği ekip çalışmasının koordinasyonu olarak özetlenebilir. Bu anlamda Endüstri Ürünleri Tasarımı ürün-insan ilişkisinin görsel, fiziksel, bilişsel ve işlevsel arayüzünün kurgulanmasını olduğu kadar, günümüz teknolojisinin sunduğu olanak ve kısıtlamaların ürün ve/veya sistem bazında yorumlanmasını da içeren yaratıcı bir endüstriyel disiplin ve meslektir.