SITE_genelBant3

Çift Anadal ve Yandal

Güncel duyurular, ilgili yönetmelikler ve geçmiş yıllara ait sayısal bilgiler için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının ilgili sayfasını (linkto: http://www.sis.itu.edu.tr/tr/cyy/) takip edebilirsiniz.

İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
ÇAP ve Yandal Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Koray Gelmez 
Araş. Gör. Nesrin Türer