SITE_genelBant3

Çift Anadal ve Yandal

Güncel duyurular, ilgili yönetmelikler ve geçmiş yıllara ait sayısal bilgiler için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının ilgili sayfasını takip edebilirsiniz.

İTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü
ÇAP ve Yandal Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Koray Gelmez 
Araş. Gör. Nesrin Türer