2021 yılı mezunlarımızdan Dilara Ece Günesen ve Elif Dilay Altıner’in geçtiğimiz dönem tasarladıkları mezuniyet projeleri MENA Grad Show’da sergilenmek üzere kabul edildi. Kasım ayında Dubai Tasarım Haftası kapsamında gerçekleşecek etkinlik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki üniversitelerde teknoloji, bilim ve tasarım alanlarında gerçekleştirilen en iyi sosyal inovasyon projelerini bir araya getirmeyi hedefliyor.

Haemo

Dilara Ece Günesen’in Haemo isimli projesi, her biri farklı saklama koşulları gerektiren hassas biyolojik örneklerle çalışmanın sıkıntılarını ortadan kaldırarak, in-situ kan almada mobil hemşirelere yardımcı olmayı amaçlayan bir modül ve arayüz sistemidir. Haemo, farklı numuneler için özelleştirilmiş saklama sıcaklıkları sağlayarak numune stabilitesini arttırıp, preanalitik ve analitik fazlar arasında veri paylaşımını kolaylaştırarak sağlık çalışanlarına yardımcı olmayı amaçlar.DOTElif Dilay Altıner’in tasarladığı DOT ise klinik psikologların çalışma pratiğini ve ruh sağlığı bakımını destekleyen bir akıllı asistan projesidir. Yapay zeka ve sesli asistan destekli DOT akıllı asistan, psikoloğun konuşma ve etkileşimlerinden veriler toplar, standart akıllı asistan işlevleriyle kolaylaştırıcı bir rol oynar. Ayrıca ruh sağlığı modülü ile psikoloğun danışmanlık pratiğine paralel olarak, kendi ruh sağlığı için kayıt ve iyilik pratikleri sağlar.