site_genelbant3

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Endüstriyel Tasarım Bölümü (ETB) 1993 yılında, teknolojik altyapı, yönetim becerileri, yaratıcılık ve girişimcilik açısından güçlü tasarımcılara duyulan gereksinimi karşılamak amacıyla kurulmuştur. İTÜ ETB, Türkiye endüstrisinin ağırlıklı olarak yer aldığı İstanbul'da lisans düzeyinde İngilizce, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde İngilizce ve Türkçe olarak tasarım eğitimi vermektedir.

Misyon:

  • Üretim, pazarlama ve kullanım süreçlerinde yer alan tüm paydaşların ortak faydasını mesleki, etik ve çevresel duyarlılık çerçevesinde gözeterek yeni ürün ve sistemler yaratmak amacıyla tasarım bilgi ve teknolojilerini doğru kullanılabilen, tasarım becerilerinde yetkin, yaratıcı, girişimci ve lider nitelikli endüstriyel tasarımcılarının yetiştirilmesine yönelik olarak lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim vermek;

  • Ülke gereksinimleri ve uluslararası gelişmeleri dikkate alarak, yeni bilgi ve metotların geliştirilmesine yönelik çok disiplinli tasarım araştırmaları yapmak, sonuçları ilgili kesimlerle paylaşmak ve uygulamak;

  • Endüstriyel tasarımın ülke kalkınmasında ve yaşam kalitesinin arttırılmasında etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla toplumun ilgili kesimlerine yönelik aktif bir tanıtım, bilgilendirme stratejisi oluşturmak ve bu yönde çalışmalarda bulunmak.

Vizyon:

  • Endüstriyel tasarım eğitimi ve araştırmalarında Türkiye'nin lider kurumu olmayı sürdürmek; bir yandan uluslararası düzeyde eşdeğer okul ve kurumların Türkiye'deki araştırma ve eğitim ortağı olurken, diğer yandan dünyada yarışabilen nitelikte mezunlar yetiştirmek.