site_genelbant3

Staj: Staj öğrencilerin lisans eğitimlerinde edindikleri temel endüstri ürünleri tasarımı bilgi ve becerilerin güncel piyasa şartlarında pekiştrilmesi ve tecrübe edilmesi amacını taşır.Staj çalışmasında yapılacak çalışmaların endüstri ürünleri ürünleri tasarımı ile doğrudan bağlantılı olması beklenir. Her öğrenci mezuniyet şartlarının tamamlayabilmesi için toplam 60 işgünü staj yapmak zorundadır. Bu 60 günlük zorunlu stajın en az 20 günü fabrika Stajı olarak yapılmalıdır. Staj başvuruları ve duyurular: Staj başvuruları Mimarlık Fakültesi Staj Ofisi'ne yapılmaktadır. Fakülte staj yönetmeliğine, başvurularla ilgili tüm belgelere ve duyurulara www.mimogis.itu.edu.tr sayfasından ulaşılabilir. Tüm öğrencilerin Fakülte staj yönetmeliğini okuması gerekmektedir.

Staj yapılacak firmanın belirlenmesi:
Öğrenciler staj yapacakları firmaları kendileri belirler. Firmanın belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, stajın içeriğinin endüstri ürünleri tasarımı olmasıdır. Geçmiş yıllarda staj yapılmış olan firmaların listesine www.mimogis.itu.edu.tr sayfasından ulaşılabilir. Staj yapılacak olan firmanın bu listede bulunması gerekli değildir. Söz konusu liste düzenli olarak güncellenmektedir.

Büro Stajı: Endüstriye ürün tasarımı konusunda hizmet veren, ürün tasarımı, sunum teknikleri, pazar araştırması ,3 boyutlu bilgisayar modelleme, maket yapımı,gibi çalışmaların yapıldığı, endüstriyel tasarım bürolarında ya da üretici firmaların bünyesinde yer alan endüstriyel tasarım departmanlarında yapılabilecek çalışmalar bu kapsama girer.

Fabrika Stajı:
Ürünün üretildiği endüstridir. Ürünün hammaddesinin işlenişi, araştırma-geliştirme çalışmaları, mühendislik tasarımı, çeşitli işlemlerden sonra sonuç ürüne dönüştürülmesi çalışamlarının yapıldığı kurumlarda yapılacak çalışmalar bu kapsama girer.

Özel Staj:
Çeşitli firmaların bünyesinde ya da üniversitelerde düzenlenen endüstri katkılı yurt içi ya da yurt dışı kuruluşlarla ortak yapılan çalışmalar olup, araştırma projeleri bu kapsam içine girer. Özel Staj Bölüm karaı doğrultusunda yapılabilecek bir çalışma olup zorunlu değildir.Staj dosyasının hazırlanması


Büro Stajı Dosyası

 1. Staj boyunca yapılan, öğrenciye ait tasarım çalışmaları

 2. Büro stajı süresince öğrenci tarafından üretilen tasarım çalışmaları teslim edilmeden önce firma yetkilisi tarafından onaylanmalı ve paraflanmalıdır. Çalışmalar dosyaya koyulabilecek boyutta olmalı veya dosyaya koyulabilecek şekilde katlanmalıdır. Tasarım çalışmaları kesinlikle endüstriyel ürün tasarımı içerikli olmalıdır.
 3. Ek-1A, Ek-2, Ek-3 Belgeleri ve Staj Sözleşmesi

 4. Staj Defteri

 5. Staj defterini stajı yapan öğrenci dolduracak ve gün bazında staj boyunca yaptığı çalışmaları detaylı olarak anlatacaktır.

Fabrika Stajı Dosyası

 1. Staj boyunca yapılan, öğrenciye ait tasarım çalışmaları

 2. Ek-1A, Ek-2, Ek-3 Belgeleri ve Staj Sözleşmesi

 3. Staj Defteri

 4. Staj defterini stajı yapan öğrenci dolduracak ve gün bazında staj boyunca yaptığı çalışmaları detaylı olarak anlatacaktır.

Staj dosyası hazırlanması ile ilgili genel uyarılar


 1. Staj dosyası, Fakülte Staj Komisyonu tarafından www.mimogis.itu.edu.tr'de ilan edilen süre içinde Fakülte Staj Ofisi'ne teslim edilecektir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen staj dosyaları geçersiz sayılacaktır.

 2. Eksik dokümanı bulunan dosyalar kabul edilmeyecektir.

 3. Dosyada teslim edilecek olan tasarım çalışmalarının düzeyi, gerek içerik gerekse sunum açısından, dosyanın değerlendirilmesinde birinci derecede önem taşımaktadır. Stajı yapan öğrencinin bulunduğu sınıfın düzeyine uygun tasarım çalışmaları yapmış olması gerekmektedir, aksi takdirde staj dosyaları geçersiz sayılacaktır.


Staj Komisyonu:
Öğrenciler, bu sayfada ve www.mimogis.itu.edu.tr sayfasında yazılı staj yönetmelik ve kurallarını okuduktan sonra soruları varsa EÜTB Staj Komisyonu'na danışabilir: komisyonetbbolumstaj@itu.edu.tr