site_genelbant3

Güncel duyurular, ilgili yönetmelikler ve geçmiş yıllara ait sayısal bilgiler için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının ilgili sayfasını takip edebilirsiniz.

İTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü
Af, Yatay Dikey Geçiş ve İntibak Komisyonu

Öğr. Gör. Miray Boğa
Araş. Gör. Derya Gürcan