site_genelbant3

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı'na bağlı Yüksek Lisans (MSc) ve Doktora (PhD) programları bulunmaktadır. Yüksek Lisans programı 1989, Doktora programı ise 1996'dan bu yana devam etmektedir. Programının felsefesi evrensel anlamda tasarıma dair yeni bilgi ve yöntem arayışını hedefleyen, yerel ve küresel aktörlere, gelişmelere ve etkilere açık, onlardan beslenen ve onları besleyebilen, kendisini sürekli yenileyebilen dinamik bir tasarım araştırmaları kültürüne dayanmaktadır.Misyon:

Tasarım alanında yeni bilgi üretimi ve bilimsel yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla disipliner ve disiplinlerarası akademik yetkinlikleri yaratmak ve kazandırmak; Türkiye’de endüstriyel tasarım ve eğitimi alanında akademik araştırma kültür ve geleneğinin oluşmasına katkıda bulunmak; tasarım araştırmalarının sonuç ve çıktılarını toplumsal faydaya yönelik şekilde kullanılması için ilgili tüm kesimlerle paylaşmak.Vizyon:

Tasarım araştırmalarında Türkiye’nin lider lisansüstü programı olmak ve bu konumu sürdürmek; uluslararası tasarım araştırmaları ağının Türkiye’deki asli ortağı olmak.

Endüstri Ürünleri Tasarımı lisansüstü programları tasarım araştırmaları odaklıdır. Bu programlardaki başlıca tez/araştırma konuları, tasarım yöntemleri ve süreçleri, tasarım araştırma yöntemleri, tasarım kuramı/tarihi ve eleştirisi, kullanıcı odaklı tasarım, etkileşim tasarımı, tasarım politikaları, tasarım yönetimi, tasarım stratejileri, tasarım bağlamında kültür, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, yaratıcılık, girişimcilik, anlambilim, göstergebililm, inovasyon olarak sıralanabilir. Ayrıntılı konu listeleri için bölüm öğretim üyelerinin çalışma konularının yer aldığı kişisel web sayfaları incelenebilir. Ayrıca programlar bünyesinde tamamlanan 150’nin üzerinde yüksek lisans, 40’ın üzerinde doktora tezine. “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Tez Arşivi” ve “İTÜ Akademik Açık Arşiv” veritabanlarına ait aşağıdaki linkler üzerinden erişilebilir:
İTÜ Akademik Açık Arşiv
YÖK Ulusal Tez MerkeziBaşarı Değerlendirmesi:

Lisansüstü programlarından mezun olabilmek için istenilen kredide dersin başarıyla tamamlanmasının yanı sıra, Fen Bilimleri Enstitüsü’nün ilan ettiği formatta teorik bir tez yazılması ve jüri önünde başarıyla savunulması gerekmektedir. Endüstri Ürünleri Tasarımı lisansüstü programları araştırma odaklı olup proje/tasarım uygulamaları temelli değildir. Disiplinlerarası ve araştırma odaklı yapısıyla Endüstri Ürünleri Tasarımı lisansüstü programları, Endüstri Ürünleri Tasarımı ile birlikte mimarlık, güzel sanatlar, belirli mühendislik ve sosyal bilimler (psikoloji, sosyoloji, antropoloji vb.) alanında lisans derecesine sahip adayların başvurularına açıktır. Bu adaylar kabul edildikleri takdirde lisans derslerinden oluşan 15 kredilik bir bilimsel hazırlık programını bitirmek zorundadır. İTÜ Lisansüstü programları güçlü Erasmus+ ve yerel sanayi bağlantılarıyla desteklenmektedir. Endüstri Ürünleri Tasarımı lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler, gerekli koşulları sağlamaları durumunda, 6 Avrupa ülkesinden 12 tasarım okulunda en az bir dönem eğitim görme ve araştırma yapma imkanına sahiplerdir.

Lisansüstü programların içeriğine ve başvurularına ait detaylı bilgi ve güncel duyurular için İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ve İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ait aşağıdaki linkler takip edilebilir:

İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü PETEK