Haberler & Duyurular

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Öğrenci Çalışmaları

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dönem İçi Çalışmalar

 

 

Bitirme Projeleri

One object one story

 

One Object One Story

2022-2023 Fall Semester
EUT 423E Culture and Communication in Product Design

 

Kitchen and Bathroom Renovations

2021-2022 Fall Semester
EUT 335E Space Organization

 

 

 

 

 

 

Untitled-1

Recreational Design: Designing Outdoor Products and Systems for New Recreational Experiences

2022-2023 Spring Semester
Graduation Project Group A

 

Play Through Design: Designing Public Furniture Family to Form a Playground

2022-2023 Spring Semester
Graduation Project Group B

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Proje Tanıtımları

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Positive Vibes — Mood for life -Öğrenci Projeleri Tanıtım Videosu-

Kapaktaki Keret Kitap Kapağı Tasarımı Projeleri -Tanıtım Videosu-

İTÜ ETB Design Week Turkey 2018

İTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü ve Makel İş Birliği Projesi

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

İTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü

entas-anasayfa

 

Endüstriyel tasarım, ürünlerin işlevsel ve biçimsel olarak tanımlanmasına yönelik endüstriyel bir disiplin ve stratejik bir rekabet unsuru olduğu kadar, aynı zamanda çağımız toplumunun maddi kültürünün gelişimine katkıda bulunan yaratıcı bir meslek olarak tanımlanabilir.

Endüstriyel tasarım İTÜ'de yeni ürün geliştirme kapsamında ele alınır. Ürün tasarımı ve geliştirme, kullanıcı gereksinimlerini temel alarak, endüstrinin gereksinimlerini karşılayan disiplinlerarası bir firma etkinliğidir. Endüstriyel tasarım ise bu etkinlik içerisinde yer alan asli unsurlardan birisidir. Ürün tasarım ve geliştirme sürecinde endüstriyel tasarımın temel işlevleri; a) sürecin başında ürün konsept ve spesifikasyonlarının oluşturulması; b) oluşturulan konseptlerin görselleştirilerek ürün geliştirme sürecindeki diğer aktörlerle paylaşılması; c) ve sürecin bütününde, ürünün üretim teknolojisi çerçevesinde geliştirilmesinin gerektirdiği ekip çalışmasının koordinasyonu olarak özetlenebilir. Bu anlamda endüstriyel tasarım ürün-insan ilişkisinin görsel, fiziksel, bilişsel ve işlevsel arayüzünün kurgulanmasını olduğu kadar, günümüz teknolojisinin sunduğu olanak ve kısıtlamaların ürün ve/veya sistem bazında yorumlanmasını da içeren yaratıcı bir endüstriyel disiplin ve meslektir.