site_genelbant3

İstanbul’un tarihi merkez bölgesinde yer alan Mimarlık Fakültesi, hem şehir içindeki merkezi konumu, hem de metro, denizyolu ulaşımı gibi farklı ulaşım alternatiflerinin de yakın olması nedeni ile şehir içi ve şehirlerarası ulaşım açısından önemli avantajlara sahiptir. İTÜ Mimarlık Fakültesi 52.000 m² toplam alanı bulunan Taşkışla Yerleşkesini İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi, İTÜ Rektörlüğü Güzel Sanatlar Bölümü ve İTÜ Bilim Merkezi ile birlikte kullanmaktadır.

Taşkışla, İngiliz mimar Williams James Smith ve yardımcısı Osmanlı kalfa İstefan tarafından 1846 ve 1852 arasında, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Askeri Tıbbiye) için hastane olarak yapıldı. Kırım Savaşı (1853-56) sırasında Osmanlıların müttefiki Fransızların yaralıları burada tedavi edildi. Savaştan sonra uzun süre boş kaldığı için harap olan yapı 1860′ta onarıldıktan sonra kışla olarak kullanılmaya başladı. 31 Mart Olayı sırasında içinde kalan Ava Taburu askerleriyle Hareket Ordusu birlikleri arasındaki çarpışmalara sahne oldu. Cumhuriyet’ten sonra Maarif Vekâleti’ne verildi; 1943-50 arasında büyük bir onarımdan geçirilip yeniden düzenlenen yapıya İTÜ Rektörlüğü ile Mimarlık ve İnşaat fakülteleri yerleştirildi (1950). 1983′te Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından aynen korunması gerekli 1. sınıf tarihsel anıt olduğu karan alındı.

Mimarlık Fakültesi’nin tarihçesi, “Hendese-i Mülkiye Mektebi” olarak kurulduğu 1884 yılına kadar uzanmaktadır.1900’lerin başında “Nafıa nezareti” ne bağlı olarak Yol, Demiryolu, Su İşleri ve İnşaat-Mimarlık şubelerine ayrılmış olan eğitimin Mimarlık şubesi, 1944 yılında Mimarlık Fakültesi’ne dönüşmüştür. Mimarlık Fakültesi bugün Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır. Beş farklı lisans eğitiminin yanı sıra 16 yüksek lisans programı, 3 adet tezsiz yüksek lisans programı ve 9 adet doktora programıyla lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir.

Taşkışla Yerleşkesi ve İTÜ Mimarlık Fakültesi bünyesinde faydalandığımız stüdyolar, sınıflar, kütüphaneler, laboratuvarlar ve sosyal mekanlar dışında, İTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü, Endüstriyel Tasarım Uygulama Atölyesi, Hızlı Prototipleme ve Metal İşleme Laboratuvarı ve Takı Tasarımı Uygulama Atölyelerine sahiptir. Bu atölye ve laboratuvarlar temel ahşap, metal ve plastik işleme makineleri, bilgisayar destekli CNC prototip makinesi ile takı ve diğer minimal metal ürünlerin imalatına yönelik aletler ve makina donanımına sahiptir.