RENDER 3-

Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencimiz Bigenur Efe’nin 2021-2022 güz dönemi, EUT419E Endüstriyel Tasarım Stüdyosu V dersi kapsamında geliştirmiş olduğu ‘Pantrum’ adlı proje, Siemens Ev Aletleri Almanya tarafından düzenlenen, İsveç, İspanya, Türkiye, Almanya'dan partner  üniversitelerin öğrencileri ve profesyonel tasarımcıların katılımına açık olarak düzenlenen Siemens Home Appliances Design Award 2022’de (Siemens Ev Aletleri Tasarım Ödülü 2022) 10 finalist projeden biri olarak seçilerek, 15 Mart 2022’de düzenlenen ödül töreninde Audience Award (Seyirci Ödülü) kazanmıştır. Yarışmada katılımcılardan günümüzde karşı karşıya olunan sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlarla başa çıkabilecek, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir yaşam vizyonuna hizmet edebilecek ürün, servis, sistem tasarımı önerileri geliştirmeleri beklenmiştir.  

RENDER

Siemens Ev Aletleri Tasarım Yarışması 2022’de ödül kazanan projenin geliştirildiği, EUT419E Endüstriyel Tasarım Stüdyosu IV dersi Prof. Dr. Gülname Turan, Araş. Gör. Enver Tatlısu ve Araş.Gör. Kübra Yıldız tarafından yürütülmüştür. Çok katmanlı ve bütünsel bir düşünce yapısıyla kurgulanan proje sürecinde öğrenciler süreç boyunca teorik ve pratik uygulamalar, ders içi çalıştaylar, akran öğrenmesini ve eleştirel bakış açısını geliştirecek hibrit etkinlikler ile desteklenmiş, sınıf içerisinde katılımcı, paylaşımcı, işbirlikçi, açık bir tasarım ortamının oluşturulması hedeflenmiştir. 

İTÜ Endüstriyel Tasarım Doktora Programı’nda Prof. Dr. Gülname Turan danışmanlığında Enver Tatlısu tarafından sürdürülen “Bridging the GAP Between Product and User: A Design Framework to Establish a Free Relationship with Technology” başlıklı doktora çalışması kapsamında geliştirilen tasarım çerçevesinden faydalanılan proje dersinde; döngüsel ekonomi, prosumption, prosumer, ürün-ara-yapıları, sürdürülebilir kalkınma, sosyal inovasyon, eleştirel-spekülatif tasarım, katılımcı tasarım, gibi anahtar kavramlar öne çıkarılarak geliştirilen projelerin bu kavramlar ile uyumlu şekilde tasarlanması hedeflenmiştir. Proje süreci aynı zamanda İTÜ’nün lisans ve lisansüstü eğitimin birbirinden beslenmesi stratejik hedefiyle bütünleşmektedir.