Dr. Ahmet HAMURCU, Prof. Dr. Şebnem TİMUR ve Prof. Dr. Kerem RIZVANOĞLU’nun danışmanlığında tamamlamış olduğu ‘An Action Research on The Integration of Virtual Reality into Industrial Design Education’ başlıklı doktora tezi ile Üniversitemizce verilen En Başarılı Doktora Tez Ödülüne layık görülmüştür.