Ana Görsel


Yılmaz tarafından tasarlanan logo, önümüzdeki yıl boyunca üniversitemizin logosu ile beraber üniversitenin tüm iletişim mecralarında ana logo olarak kullanılacaktır. Kendisi, logonun hikayesini bizlere aşağıdaki gibi aktarmaktadır:

“İstanbul Teknik Üniversitesi 250. Yıl Logosu kurumun çeyrek bin yıllık köklü geçmişi ile dinamik yapısı arasında bir köprü oluşturmayı hedeflemektedir. Logonun genel yapısı kurum logosu ile uyumlu ve kurumsal değerlerle paralel bir bakış açısıyla tasarlanmıştır. Logonun temel öğesini oluşturan sonsuzluk soyutlaması İTÜ’nün geçmişten gelen mirasının yeni nesillere aktarılmaya devam edeceğini vurgulamaktadır. Logoda kullanılan tipografi genç ve dinamik bir yaklaşım izlemektedir. Logodaki harflerin iç içe geçmiş yakın ilişkisi İTÜ ailesinin bütünlüğünü temsil etmektedir. Logo renklerinden turkuaz tonları, İTÜ’nün 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla ilk defa başladığı denizcilik eğitimine, altın tonları ise kurumun akademik külliyatına referans vermektedir.”


Alt3