İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ve Bölüm Başkanlıkları işbirliğiyle Cumhuriyetimizin 100. Yılı münasebetiyle “Mekânın Dilinde Zaman: 100 Yılın Portresi” üst başlığıyla düzenlenen etkinlik serisinin üçüncüsünü, Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Gülname Turan 20 Aralık Çarşamba günü saat 15:30' da 109 nolu salonda gerçekleştirecektir. “100 Yılda Uygulamalı Sanatlardan Endüstriye” başlıklı seminer; Türkiye’deki tasarım olgusunu kurumsallaşma, üretilen doğrudan ve dolaylı tasarım politikaları, tasarım yaklaşımları ve tutumları gibi konularda etkileyen, siyasal, ekonomik ve ardı sıra gelen sosyal dönüşümlere dayanan zaman aralıkları içinde 100 yıllık bir tasarım geçmişine toplumda ya da alan yazınında kabul gören, tarihsel olarak açıklayıcı ve dönemsel temsil değeri yüksek gündelik ürünler üzerinden bir bakışı içermektedir.

100 Yılda Uygulamalı Sanatlardan Endüstriye