site_genelbant3

İTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü Bitirme Projesi, İTÜ Mimarlık Fakültesinin Bölümleri ile paralel olarak planlanmamakta ve yürütülmektedir.

Proje konuları öğrencinin 4 yıllık lisans eğitimi boyunca edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri ölçme ve değerlendirmeye uygun olacak konular arasından belirlenmektedir.  Belirli bir ürün tasarımı probleminin çözümüne yönelik olarak araştırma yapılması, araştırma verilerinin analizi ve yorumlanması, araştırma sonuçlarından hareketle tasarım konsepti alternatiflerinin üretilmesi, tasarım konsepti elemsi ve seçimi, tasarım konsepti detaylandırma, detaylı tasarım ve final proje sunumu gibi konuların ölçüldüğü ve değerlendirildiği sürecin sonunda öğrenciden profesyonel kalitede paftalar ve 3 boyutlu modeller  ile sunum yapması beklenmektedir.

Bitirme Projesi süreci 2015-2016 Bahar Yarılından itibaren 2 paralel proje grubu olarak organize edilmekte olup, her bir grup farklı proje konusu üzerine odaklanmaktadır.

Bitirme Projesi Koordinatörünün koordine ettiği ve planladığı Bitirme Projesi sürecinde her bir grubun proje konuları Çekirdek Jüri ekipleri tarafından belirlenmekte ve konular öğrenciye yarıyıl başlamadan 2 hafta önce duyurulmaktadır.

Açılış toplantısı, 3 adet ara jüri, eskiz sınavından meydana gelen süreç, projelerin teslimi ve final jüri değerlendirmesi ile sonuçlanmaktadır.

Bitirme Projesi Esaslarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://www.mimogis.itu.edu.tr/bitirmeesaslari/EUT.pdf